Tüm böbrek taşlarının yaklaşık %10 kısmını ürik asit taşları oluşturur. İdrarda yüksek ürik asit seviyesi, asidik idrar ve idrar miktarındaki azalma sonucunda böbreklerde ürik asit taşı oluşur. Bazı hastalıklar özellikle böbreklerde ürik asit taşı oluşumunu artırır. Gut hastalığı, fazla hayvansal protein tüketimi, şeker hastalığı, obezite, kronik ishal yapan bağırsak hastalıkları, bazı kan hastalıkları ve kanserler böbrekte ürik asit taşı yapabilir.

Asidik idrarda oluşumu artan ürik asit taşlarının tedavisinde idrarın asit seviyesini azaltan ilaçlar kullanılmaktadır. Yine gut hastalarında kandaki ürik asit seviyesini düşürmek için uygulanan tedaviler de taşın oluşumunu önleyebilir.