Bikarbonat içeren mineral suları faydalı mıdır?

İdrardaki asit miktarı (pH düzeyi) böbrek taşı oluşumunu etkileyen önemli bir faktördür. İdrar pH’ı düştükçe asiditesi artar, yükseldikçe alkali hale gelir. Asidik idrar bazı taş (ürik asit ve sistin) kristallerinin oluşumunu sağlar. Ayrıca vücuttaki asit-baz dengesi idrardan sitrat atılımını etkiler. Sitrat kalsiyum okzalat taşlarının oluşumunu engelleyen çok önemli bir maddedir.

Yapılan araştırmalar bikarbonat içeren mineral sularının tüketiminin idrarı alkali hale getirip pH’ını artırdığını ve sitrat atılımını artırdığını göstermiştir. Normal su içen kişilerle karşılaştırıldığında günlük 1.4 litre bikarbonattan zengin (3338mg/L) mineral suyu içen kişilerin 24 saatlik idrar analiz değerleri pH ve sitrat değerleri yüksek bulunmuştur. İdrarda sitrat ve pH artışı taş hastalığı için koruyucu- önleyici özellik taşır.

soda

Bikarbonattan zengin mineral suyu tüketimi ilaç tedavisinin (potasyum Sitrat) yerini alabilir mi? Bu konuda da karşılaştırılmalı araştırmalar yapılmıştır. Bikarbonat içeriği 1715mg/L olan mineral suyundan günlük 2 litre tüketen kişilerin 24 saatlik idrar pH ve Sitrat düzeyi, ilaç tedavisi alan kişilerinkine benzer bulunmuştur.

Tekrarlayan kalsiyum okzalat taşı olan hastalarda yapılan başka bir araştırma sonucunda bikarbonattan zengin (2673mg/L, 1.5 litre/gün) mineral sularının koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir. Ancak kalsiyum fosfat taşı olan hastalarda ise özellikle bikarbonat içeriği düşük mineral suları tercih edilmelidir.

Sonuç olarak kalsiyum okzalat, ürik asit ve sistin taşı olan hastaların bikarbonat, magnezyum gibi minerallerden zenginleştirilmiş mineral sularını tüketmesi taş hastalığı açısından koruyucudur.

Taş Hastalığında Önleyici Yaklaşım: Metaflaksi