Stentler günümüz üroloji pratiğinde çoğunlukla idrar kanalı (üreter) ve böbrek taşı hastalarında veya idrar kanalı dar olan hastalarda idrar akışını sağlamak amacıyla böbrek ile idrar kesesi (mesane) arasında yerleştirilen plastik tüplerdir. Üreter içinde oldukları için üreteral, kaymamaları için iki uç kısmı J şeklinde olduğu için double-J (DJ) üreteral stent olarak adlandırılırlar. Özel maddelerle yapılanlar haricinde genellikle vücutta en fazla 3 ay kalmasına izin verilir. Yaptıkları görev tamamlanır tamamlanmaz çıkarılmalıdırlar.

Stentlerin alt ucu mesane üst ucu ise böbrek içindedir. İdrar kesesi içine dış idrar borusundan (üretradan) kameralı aletler ile (sistoskop) girilerek stentin alt ucu aletlerle tutularak güvenle çıkarılabilir. Erkeklerin dış idrar borusu uzun ve kıvrımlı olduğu için lokal anestezi altında yapmak ağrılı olabilir. Bu yüzden tüm hastalarda kısa süreli ve hafif bir anestezi altında bu işlem daha sağlıklı yapılabilir.

İşlemden sonra anestezi alan hastalar kendilerine geldikten sonra taburcu olabilirler. İşlem sonrası kısa süreli idrarda yanma ve sancı duyabilirler.