Böbrek taşlarında kapalı yöntemler hangi avantajları sağlar?
Son yıllardaki teknolojik ve cerrahi gelişmeler neticesinde böbrek içindeki taşlar artık kapalı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Nispeten küçük boyutlardaki böbrek taşları vücut dışından şok ses dalgaları (ESWL) ile veya endoskop dediğimiz kameralı aletlerle idrar kanalından girilerek lazerle taş kırma işlemi (Üreteroskopik lazer litotripsi-URS veya flexible URS), daha büyük böbrek taşları ise sırttan böbrek içine yerleştirilen bir tüp içinden taşların kırılıp dışarı alınması işlemi (Perkütan nefrolitotomi-PNL) ile başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Üreteroskopik lazer ile taş tedavisinin avantajları
Herhangi bir kesi yapılmadan yapılması-iz bırakmaması
Kısa hastanede kalış (aynı gün veya ertesi gün taburcu edilme)
İş gücü kaybının minimal olması- Kısa sürede işe dönüş
Kısa sürede günlük aktivitelere dönüş
Daha az ağrı
Kan sulandırıcı alanlarda da başarıyla uygulanabilirliği
Kanama riskinin minimal olması

Perkütan Nefrolitotomi ile taş tedavisinin avantajları
Tek seansta özelikle daha büyük taşların yüksek başarıyla tedavisi
Açık cerrahiye kıyasla çok küçük bir iz kalması (yaklaşık 5 milimetre)
Kısa hastanede kalış süresi (Ortalama 1-3 gün)
İşe ve günlük aktivitelere kısa sürede dönüş
Daha az ağrı