Loading...

  Ayın makalesi

  Bu bölümün amacı nedir? 

  Bilim özellikle de tıp bilimi günden güne yenilenmekte, gelişmektedir. Yapılan araştırmalar sayesinde yeni tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmakta, bu tedavilerin ne kadar faydalı veya etkisiz olduğu ortaya konulmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda yeni endoürolojik yani endoskopik-kapalı tedavi yöntemleri biz hekimlerin hizmetine sunulmaktadır. Benzer şekilde tanı yöntemleri ve medikal tedavilerde de hızla değişim ve yenilikler olmaktadır.

  Mesleğimizi icra ederken bir yandan da bu bilimsel araştırmaları izlemek, hastalarımız ve kendimiz için önemli bir sorumluluktur. Ben de özellikle taş hastalığı konusunda prestijli uluslararası dergilerde yayınlanan araştırmaları-makaleleri asistanlığımın ilk yıllarından beri büyük bir heyecanla takip etmekteyim. Amerika’da çalıştığım üniversitede meslektaşlarımızla sabahları güncel makaleleri tartıştığımız Journal Club (makale kulübü) adı verilen bir toplantı yapar, bu makaleleri tartışırdık. Böylece yeni gelişmeleri takip eder, bu tedavilerin olumlu-olumsuz yönlerini tartışır veya başka meslektaşlarımızın deneyimlerini öğrenme fırsatı elde ederdik.

  Bu bölümümüzde bulunduğumuz ay içinde dergilerde okuduğum ve sizler için faydalı olduğunu düşündüğüm 2 makaleyi özetleyeceğim. Meslek hayatının büyük kısmını taş hastalığı konunda çalışmalar yaparak geçirmiş bir akademisyen olarak toplumu ve özellikle hastalarımı bilgilendirmenin ameliyat yapmak veya tedavi etmek kadar büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaları tamamen mesleki ve bilimsel etik kuralları içinde ve tarafsız bir şekilde değerlendirip sunarken sonuç bölümünde hastalar ve hekimler için verilen mesajı kısaca özetleyip yalnızca hastaların değil meslektaşlarımın da istifadesine sunmayı amaçladım.

  Yararlı olması ümidiyle, istifadelerinize sunulur…

  BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA COĞRAFYANIN ETKİSİ VAR MIDIR? SEBEPLERİ NELERDİR?

  BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA COĞRAFYANIN ETKİSİ VAR MIDIR? SEBEPLERİ NELERDİR?

  Son 1 ay içinde Somali’den gelen 2 hastayı böbrek taşı nedeniyle ameliyat edince hastalarımızın da çok sorduğu soruyu bilimsel çalışmalar ışığında- kanıta dayalı veriler ile açıkla...
  Böbrekte şikayet yapmadan kalan (asemptomatik) taşların uzun dönem takip sonuçları ve sebep olabileceği sonuçların öngörülmesi

  Böbrekte şikayet yapmadan kalan (asemptomatik) taşların uzun dönem takip sonuçları ve sebep olabileceği sonuçların öngörülmesi

  Böbrekte şikayet yapmadan kalan (asemptomatik)  taşların uzun dönem takip sonuçları ve sebep olabileceği sonuçların öngörülmesi Li X, Zhu W, Lam W, Yue Y, Duan H, Zeng G. Outcomes...