Loading...

Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Ameliyatı Nedir?

İşlem genel anestezi altında uygulanır. Anestezi altında önce idrar yolundan böbreğe uzanan ince bir tüp (kateter) yerleştirilir. Bu kateter...

Üretero Renoskopik Taş Kırma (URS) Nedir?

İdrar kanalındaki (üreter) ve böbrek içerisine kameralı ince endoskoplar (uretero-renoskop) ile girilerek taşların parçalanması işlemidir. İ...

Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi

Ürolojide fleksibl teknolojisi kullanılarak hastanın vücudunda herhangi bir yeri kesmeden veya dışardan delik delmeden idrar yolun...

Taş yolu (steinstrasse) nedir?

İdrar kanalı (üreter) içinde taşların sıralanarak idrar kanalını tıkaması ve hastada ciddi ağrı yapması durumudur. Genellikle böbrek veya ür...

Basın Haberleri

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler 0 Beş binden fazla Taş ameliyatı Uluslararası Deneyim Avrupa Üroloji Klavuzları Yazarlığı ...

Böbrek taşlarında açık cerrahi yöntem uygulanıyor mu?

Eskiden yaygın uygulanmasına rağmen böbrek taşlarının tedavisinde açık cerrahi yöntem artık neredeyse hiç uygulanmamaktadır. Açık böbrek taş...

Akademik Yayınlarım

Doç. Dr. A. Kadir Tepeler Üroloji & Taş Hastalıkları Uzmanı 0 Beş binden fazla Taş ameliyatı Uluslararası Deneyim ...